Fordonsskatten slutligt klubbad

 
2006-04-10
Av: husvagn och camping

 

Så är då den nya fordonsskatten slutgiltigt klubbad i riksdagen. Förslaget röstades igenom i sin helhet av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet med stöd av centern, folkpartiet och kristdemokraterna som lade ned sina röster. Moderaterna var de enda som helt var emot förslaget och det av den anledningen att man menade att en ny fordonsskatt borde ta större hänsyn till fordonets trafiksäkerhetsprestanda. Dagens förslag lyser av allmän bilfientlighet menar moderaterna.

Den reservation som kom från de andra borgerliga partierna, och moderaterna, var att man i den nya koldioxidbaserade fordonsskatten bara tagit med bensindrivna personbilar. Samtliga efterlyste en koldioxidbaserad fordonsskatt också på dieselbilar och menade att de skattehöjningar regeringen nu genomför i flera steg på dieselbilar är orättvisa. Socialdemokraternas talesman Per Erik Granström svarade att han var övertygad om att regeringen behöver återkomma med frågeställningen om dieselbilar.
De två viktigaste punkterna vad gäller campingfordon är alltså genomförda nu. Det vill säga att alla husbilar nu blir klassade som personbilar klass II. Samtidigt slås fast att den nya koldioxidbaserade fordonsskatten enbart gäller personbilar klass I. Den andra punkten är att släp, husvagnar, som väger mellan 750 och 2.000 kilo får en enhetlig skatt på 360 kronor per år. Det betyder att de allra flesta husvagnsägare i landet får höjd fordonsskatt på vagnen.
Den nya koldioxidbaserade fordonsskatten på personbilar gäller från den 1 maj, men själva skatten börjar löpa från och med den 1 oktober. Det betyder att husvagnsägarna får betala sin nya fordonsskatt från och med oktober.
När det gäller husbilarna genomförs dock den nya klassningen från den 1 maj - och den gäller både för nya och gamla (redan inregistrerade) husbilar i landet.
Läs mer om detaljerna för de koldioxidbaserade fordonsskatterna i H&C nummer 11/2005 och i nummer 2/2006.

Läs mer på husvagn och camping

 

 

 

<< Startsidan. Allt om husvagnar och husbilar!